About us

Bank and Gotbelieve.info chart this unknown territory, offering a theory of the ways in which siblings gotbelieve.info, create each other's identities, and affect the course of each other's lives.

Gotbelieve.info Skeptický ekolog zpochybňuje řadu všeobecně přijímaných pověr o tom, jak se naše životní prostředí a kvalita života vůbec neustále zhoršuje. Autor býval členem hnutí Greenpeace a gotbelieve.info mládí, v dobré víře v pravdivost těchto informací, začal se svými studenty ověřovat hlavní tvrzení k procvičení práce se statistickými daty a zčásti jistě i pro posílení jejich environmentální odpovědnosti. Ke gotbelieve.info překvapení došel ve všech případech k závěru, že se tato tvrzení v lepším případě opírají o nepřesné, gotbelieve.info a z kontextu vytržené údaje, v horším případě pak gotbelieve.info citace gotbelieve.info vymyšlené. To vzbudilo jeho zájem a v průběhu let vedlo gotbelieve.info řadě článků a posléze k této knize, v níž důkladně konfrontuje hlavní témata ekologických aktivistů se všeobecně přijímanými statistickými zdroji. Hlavní síla knihy spočívá v ohromném počtu pečlivě dokumentovaných příkladů (jen poznámkový aparát má 2500 gotbelieve.info a v na první pohled objektivní interpretaci všech údajů. Dalším sympatickým rysem je důraz na gotbelieve.info přístup: čemu a jak lze zabránit, gotbelieve.info by to stálo a zda by se za tyto peníze nedalo pořídit něco, co bude mít pro kvalitu života na Zemi větší přínos. Není divu, že kniha vzbudila hned po svém prvním dánském vydání v roce 1998 bouřlivou reakci, autor byl dokonce stíhán za vědeckou nepoctivost, po gotbelieve.info ověření jeho východisek však byl oficiálně rehabilitován. Český překlad vychází z podstatně doplněného a aktualizovaného anglického vydání z roku 2001. Ogni "scelta" gotbelieve.info, nell'interesse primario del malato, andrebbe fatta con "scienza e coscienza", in autonomia e responsabilità, disponendo di più possibilità razionali. La vera gotbelieve.info non è amministrare la libertà di un medico ma educare la medicina affinché esprima una gotbelieve.info pragmatica della convenienza. Educare alla scelta conveniente vuol dire educare il medico al giusto, al bene, al meglio ma rispetto a circostanze concrete, ordinarie, contingenti.

Follow Us

Please follow us on our social network profiles.

Read More

© All rights reserved.